Studna

27. 4. 2012

Typ studen

Chcete-li nebo jste-li nuceni být soběstační v zásobování pitnou vodou, budete stát před rozhodnutím jaký tip studny zvolit. Existijí dvě (tři) možnosti:

1. Kopaná studna.

Zpravidla se realizuje pro hloubky 5-15m, existují ale i studny hlubší, ale to už je drahé.

 • Cena:
  Samotná studna stojí okolo 6500Kč za 1m studny včetně skruží. Ceny firem se moc neliší - rozptyl je relativně malý. Ale zjistěte si ale, co všechno v té ceně je - zda i doprava a za jakých podmínek tato cena platí - co třeba když narazí na materiál, který je hodně tvrdý a firma bude postupovat pomalu?
  POZOR: Cena nutně nemusí být vyšší než u vrtané studny! Viz níže.
 • Výhody:
  - Já vidím hlavní výhodu v tom, že díky kopané studně nejste závislí na elektřině a relativně složitých technologiích, ale v případě nouze můžete použít ruční pumpy.
  - větší objem vody, který máte okamžitě k dispozici díky velikému průměru studny
  - studna je v podstatě nezničitelná
  - relativně snadné čištění
  - možnost studnu dodatečně prohloubit
 • Nevýhody:
  - kopaná studna bere spíš povrchovou vodu. Je-li tedy někde v okolí zdroj znečištění, je riziko kontaminace vody vyšší. Já osobně bych se asi bál blízkosti vydatně hnojených polí.
  - musíte někam uložit hromadu materiálu, který se při kopání vytvoří
  - zhotovení trvá řád
  - nerealizovatelná ve skalnatém podloží
   

2. Vrtaná studna.

Zpravidla se realizuje pro hloubky od 15m a výše. Nebo tam, kde je blízko pod povrchem skála a nelze mít kopanou studnu.

 • Cena:
  POZOR: Nenechte se zlákat na reklamní hesla typu "Vrtaná studna již od 800Kč/m". Toto je pravda. Můžete mít takovou studnu. Ale to se jedná o ten nejtenší možný průměr roury a o tu nejméně kvalitní rouru. Životnost takového vrtu může být dosti krátká - tedy to alespoň tvrdí firmy.
  Cena se odvíjí od průměru vrtu/roury (tzv. pažení) a od kvality pažení. Mezi paramer určující kvalitu pažení bych určitě řadil tloušťku materiálu, ze kterého je pažení udělané. Může být od 2mm přes 4mm a více. Ty nejlevnější studny vycházejí opravdu pod 1000Kč/m (průměr vrtu pod 140mm) a ty nejdražší, které lze pro rodinný dům uvažovat, přes 2000Kč/m (průměr vrtu kolem 250mm).
 • Výhody:
  -  rychlé zhotovení (vrt je hotový během jednoho či dvou dní)
  - malé množství vzniklého materiálu při realizaci
  - hlubinné vody mohou být kvalitnější a méně kontaminované
 • Nevýhody:
  - potřeba dražšího čerpadla
  - relativně malý objem vody => větší domovní vodárna => větší výdaje
  - díky malému objemu vody nepříliš vhodné pro závlahu zahrady
  - snadné poškození vrtu tím, že se v rouře zadře kámen nebo utržené čerpadlo
  - vrtanou studnu nelze dodatečně prohloubit
  - nelze použít ruční pumpu (při hloubkách nad cca 15m)
   


POZOR: Výdaje, které dáte za studnu nepadnou pouze na vrt s pažením nebo kopání a skruže!!! Je potřeba zaplatit také čerpadlo, potrubí, senzory hladiny, řízení čerpadla, betonovou skruž s poklopem v místě vrtu, projekt pro úřady, v případě hlubší studny povolení na báňském úřadě (nebo jak se to jmenuje), hydrodynamickou zkoušku (zjistí se tím vydatnost vrtu), rozbor vody, domovní vodárnu aj. Je-li složení vody nevhodné (třeba hodně železa nebo manganu) nemalé peníze zaplatíte za filtr a za provoz filtru!!! Proto je dobré si předem zjistit kvalitu vody z okolních studní - ať kopaných nebo vrtaných.

Nutno zmínit, že existuije ještě jeden typ studny, o kterém se ale na internetu moc nedozvíte. Nazval bych jí "ražená studna". Realizuje se tak, že se do díry o průměru cca 0.5m spouští strojem těžká kovová roura. Ta se vlastní vahou zarazí na dně díry do země a ve spodní části roury se zaklapne jakási klapka a pak se roura vytáhne i se zeminou. Takto se neustále spouští dolů a vytahuje zemina ven. Řekl bych tedy, že jde o technologii, která je někde mezi kopanou a vrtanou studnou. Více detailů ale o této studně nemám.

Nalezení vody - proutkaři

Proutkaře jsme měli na pozemku celkem tři.

První proutkař byl nejdražší, řekl si 1500Kč. Měl kovovou pružinu. S ním byl i majitel firmy, co dělá vrty. Mám pocit, že byli dohodnutí, aby nás co nejvíce "vyždímali", protože vodu nalezli v místě, které je velmi vzdálené domu a navíc doporučili hloubku vrtu 75m. Ale hlavně nám bylo nepříjemné jejich povýšené chování vůči nám.

Druhý proutkař byl pravý opak. Pán s březovou větvičkou a řekl si o 200Kč - s tím, že jsem jej na pozemek přivezl a zpět odvezl vlastním autem. Našel vodu blízko domu a v hloubce kolem 30-40m. Tyto výsledky byly tak odlišné oproti prvnímu proutkaři, že jsme se rozhodli zkusit ještě třetího proutkaře.

Třetí proutkař byl zároveň spolumajitelem vrtařské firmy. Nabídl nám, že pokud si zvolíme jeho firmu, pak v případě neúspěšného vrtu po nás nebude chtít žádné peníze. Navíc pokud by vrt musel být hlubší než bylo dohodnuto na základě průzkumu proutkem, půjdou náklady rovněž na vrub firmy.  ...Tento proutkař vcelku potvrdil nález toho druhého proutkaře. Podobné místo (o pár metrů vedle) a podobná hloubka. Nakonec jsme zvolili tuto třetí variantu a nechali si vrt zrealizovat na základě tohoto třetího proutkaře. Voda byla opravdu v cca 30ti a 36ti metrech. Tento třetí proutkař používal dva zahnuté dráty tvaru "L".

Poučení pro nás:

 • Říká-li někdo, že voda je téměř všude, že je to jen otázkou hloubky, se mi zdá jako pravdivá. (O tom svědčí fakt, že polohu vrtu jsme si nakonec v podstatě zvolili sami. Proutkař nalezl vhodné místo. Toto místo bylo pouze 1m od domu. A tak jsem se zeptal, zda by šlo vrtat o 2m vedle. Proutkař to zkusil a potvrdil, že to také jde. O podobné zkušenosti jsem slyšel mluvit i jiného člověka.)
 • Tvrdí-li někdo, že vrt musí být "právě zde" a že 10cm vedle už je to špatné, je blbost.
 • Proutkaři se shodli na faktu, že daná lokalita není vhodná pro kopanou studnu, že voda je ve větší hloubce a že blízko pod povrchem je skála. V ostatních věcech se shodovali jen málo nebo vůbec.
 • Zkuste si nalézt vodu sami. Zkuste to a nebojte se toho. Pak si třeba zavolejte proutkaře a zkuste opatrně, zda Vaše místo potvrdí jako vhodné nebo ne. Nebo naopak - nejprve si zavolejte proutkaře a pak si jeho nález sami ověřte.

Stojí za to ještě dodat, že existují i elektrické přístroje na vyhledávání vody. O nich ale nemáme žádné informace.

O tom co a jak, když chci zrealizovat vrtanou studnu

Určitě si udělejte nabídku od více firem. Dávejte pozor na následující věci:

 • Ujistěte se, že rozumíte, o jakém průměru firma mluví. Může se jednat o průměr vrtu (tedy průměr díry v zemi aneb průměr vrtáku), vnější průměr zárubnice (roury) anebo vnitřní průměr zárubnice. Čím tlustší vrt/zárubnice, tím pochopitelně vyšší cena za vrt. Ale tím levnější čerpadlo budete moci použít.
 • Ujistěte se, že víte jakou tloušťku bude mít zárubnice. Čím tlustší, tím jsou větší předpoklady, že studna vydrží déle. Ovšem tím vyšší cena.
 • Ujistěte se, že perforovaná část zárubnice (což je v hloubce, kde pod zemí protéká voda, jinak je zárubnice plná) je perforovaná od výrobce zárubnice a že jí nebudou perforovat například flexkou na místě dělníci. Dočetl jsem se na netu, že se toto může dít.
 • Ujistěte se, že zárubnice má atest na pitnou vodu.
 • Zjistěte si, co všechno je a není v nákladech. Asi se tam bude vyskytovat něco jako: doprava techniky, čerpací zkouška (zjistí se vydatnost zdroje), rozbor vody, zhlaví vrtu (např betonové skruže s poklopem), projekt studny pro úřady, vyběhávání na úřadech aj.
 • Zjistěte si (v návrhu smlouvy), jak se bude postupovat, bude-li potřeba vrtat hlouběji nebo dokonce na jiném místě. Kdo pak bude co platit?
 • Zjistěte si (v návrhu smlouvy),jaký limit vydatnosti se považuje za úspěšný vrt a jaký za neúspěšný. Tedy např. pokud vydatnost nebude vyšší než 2m3/den, pak by se tedy měl dělat asi nový vrt anebo snížit cena studny. Jak přesně se v tomto případě bude postupovat?
 • Zajistí firma ohlášení na báňském úřadu, bude-li vrt hlubší než 30m? Toto by měla být její povinnost. Vlastní firma oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem?
 • Zajistí Vám firma osazení vrtu čerpadlem a veškerou náležitou technikou? Pomohou Vám navrhnout/zrealizovat domácí vodárnu? Nebo si na toto budete muset najít někoho jiného? Doporučuji nevybírat si čerpadla sám třeba podle internetu, pokud tomu fakt nerozumíte. Vřetenová a natož vibrační čerpadla se do vrtů nehodí, protože vibrují a mohou tak způsobovat větší uvolňování písčitých částic z horniny a zanášení studny.
 • Zajistí Vám firma osazení vrtu betonovými (nebo jinými) skružemi? Nebo si to budete muset dělat sami?
 • Bude mít betonová skruž na vrchu petlici proti neoprávněnému vniknutí?
 • Zjistěte si, zda firma již v okolí realizovala nějaké studny a jak dopadl rozbor vody. Třeba budou i tušit, na co se máte připravit. Zjistíte tak, že třeba ve Vaší lokalitě je všude hodně železa a Vy budete muset investovat i do filtrů. Což by Vás třeba předem nenapadlo (jako nás).
 • Ujistěte se, že v okolí budoucí studny je dostatek místa pro techniku vrtařské firmy a že mohou k místu zajet.

Doporučuji při vrtání samotném a nejlépe i při vsazování zárubnice být osobně a celý proces sledovat. Přeci jen nejde o malé peníze, které investujete.

 Postup realizace vrtané studny má správně vypadat následovně:

 1. nalezení vody (budete znát místo a odhadovanou hloubku díla)
 2. podpis smlouvy
 3. realizace průzkumného hydrogeologického vrtu (je-li hlubší než 30m, musí si firma zajistit povolení na báňském úřadě - toto není Vaše starost)
  Zde pozor! Nejedná se ještě o studnu nýbrž o průzkumný vrt, ke kterému nemáte oprávnění k používání jako běžné studny! (Otázkou je, jak vypadá praxe, že? :-) )
 4. čerpací zkouška ověří vydatnost vrtu
 5. rozbor vody
  Zřejmě je běžné, že se nalezne pár sledovaných veličin, které jsou mimo limit. S tím se asi musí dopředu počítat. Zřejmě nikde není voda krásně ideálně dobrá.
 6. Na základě průzkumného vrtu se posoudí vhodnost vrtu pro studnu a napíše se projekt pro úřad.
 7. vyřízení povolení k realizaci studny na úřadech na základě projektu
 8. realizace studny - tedy její osazení skružemi a vší technikou