VÝDAJE

Zde uvádíme výdaje související s naší stavbou. Uvedené tabulky nejsou srovnány v pořadí v jakém byly jednotlivé činnosti realizovány! Výdaje nezahrnují cenu pozemku, vytvoření architektonické studie a projektu.

 

Napodledy aktualizováno:   1.10.2014

Doposud proinvestováno:    2,134,363 Kč        (plus mínus 15000Kč)

 

Základy
Tato tabulka zachycuje výdaje spojené se základy. Tedy betonování třech základnových pasů na nichž stojí pilíře ze ztraceného bednění. K tomu samozřejmě bagr na terénní a výkopové práce. Plus je v tom i přípojka vody ke studni a kanalizační roura pod domem.

položka cena poznámka
bagr 1 2500Kč bez DPH terénní úpravy; 700Kč/hod
roxory 800Kč s DPH do základů a pilířů
šlaufváha 235Kč s DPH na rozměření základů
bagr 2 4200Kč bez DPH výkop základů
beton 1 31609Kč s DPH základnové pasy, cca 17m3
Ytong, ztrac. bednění  8044 s DPH

1xpaleta Ytong P4-500
66ks ztrac. bednění 50x30x25
doprava + manipulace

 beton 2  7710Kč s DPH  beton do pilířů a pod kamna - 3.5m3
 lepenka v kýblu  1349Kč s DPH  hydroizolace na pilíře ze ztraceného bednění
izolace potrubí 1 1920Kč s DPH materiál pro zaizolování vodovodních
a odpadových rour (objímky, chemická kotva, lepidlo na polystyren aj.),
chránička kabelů 50m pro kabely ke studni
izolace potrubí 2 1217Kč s DPH materiál pro zaizolování vodovodních
a odpadových rour (polystyren XPS 4kusy, nopová fólie)
bagr 3 3200Kč bez DPH rýhy pro vodovodní a odpadní roury,
zakopání skruží studny
zedníci 9000Kč bez DPH

1) příprava na betonování základnových pasů
2) betonování základnových pasů
3) příprava pilířů ze ztraceného bednění
4) betonování pilířů
5) Ytongový sokl pod kamny - zdění
180Kč/hod

písek 3126Kč s DPH písek na obsyp vodovodní a odpadní roury cca 10t včetně dopravy
potrubí 2361Kč s DPH 15m HDPE vodovodní roura
KG-160 a HT-110 odpadní potrubí
 celkem  77271 Kč bez základů pro terasu a zápraží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studna

Veškeré výdaje studnařské/vrtařské firmě - tj. zejména nalezení vody, vrtání, roury, projekt, čerpadlo a jeho osazení, skruže na zhlaví vrtu.

položka cena poznámka
nalezení vody 1500Kč bez DPH proutkař z firmy
hydrogeologický vrt pro budoucí studnu 87780Kč s DPH 14% 45m vrt, 140mm průměr, 5.4mm síla stěny
zhlaví vrtu 3762Kč s DPH 14% dvě betonové skruže a poklop na studnu
kabely 1415Kč s DPH CYKY 3x1.5mm 30m
CYKY 3x2.5mm 50m
hadice a příslušenství 1100Kč s DPH  zahradní hadice 25m 19mm
čerpadlo a příslušenství 32079Kč s DPH 14% čerpadlo, osazení do vrtu, sondy, vodoinstalatérské potřeby, práce, ...
projekt studny 11400Kč s DPH 14% vytvoření projektu studny pro úřady
celkem 139036 Kč bez části instalované v domě (tlaková nádoba apod.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čištění vody / druhá studna

Protože ve vodě máme příliš mnoho radonu a manganu, bude zapotřebí nějaké to čištění vody. Zde jsou uvedené náklady s tím spojené.

položka cena poznámka
raidologický rozbor 1620Kč s DPH radon, alfa, beta
chemický rozbor 714Kč s DPH 21% Fe, Mn, tvrdost, pH - 2 vzorky
druhá studna - příprava 7100Kč bez DPH nalezení vody, projekt kopané studny, hydrogeologické vyjádření
čerpadlo 10365Kč s DPH 21% čerpadlo do kopané studny
kopaná studna 81160Kč realizace 8m kopané studny včetně skruží a poklopu
     

 

 

Dřevostavba

Tato tabulka zahrnuje veškerou práci tesařů. Tedy zejména postavení skeletu stavby. Je zahrnut i materiál - tedy řezivo, OSB, palubky za záklop přesahů střechy a v mém připadě i kulatina a její ruční otesávání (pro stropní trámy).

položka cena poznámka
kulatina 12200Kč bez DPH 6.1m3, 30 klád
dovoz kulatiny 4200Kč bez DPH vyvážečka - 500Kč/hod
otesání kulatiny 40237Kč bez DPH cca 150m trámů
postavení skeletu domu 105198Kč bez podlah, terasy, záklopu stropu, podbití střechy
spojovací materiál 1    11000Kč s DPH na postavení skeletu domu
OSB desky 49654Kč s DPH celkem 164 desek Kronospan ECO
PE plachta 749Kč s DPH zakrytí OSB a jiného
řezivo 170600Kč bez DPH řezivo na dům (bez terasy, zápraží, štítových fošen, vnitřních příček)
voděodolná překližka  1219Kč s DPH překližka mezi pilíře a podlahové trámy
autojeřáb 2400Kč s DPH položení vrcholové vaznice; 900Kč/hod, 40Kč/km
drobný nákup 1 1800Kč s DPH luxol, bity, kladka
Lignofix 2500Kč s DPH na impregnaci tesaného dřeva před broukem, houbami a plísní
palubky    5050Kč s DPH horní záklop stropních trámů nad zápražím
nátěr palubek 1800Kč bez DPH nátěr luxolem; brigádník
hoblování prken 2700Kč bez DPH jednostranné hoblování prken stropu
výměna sloupu    1300Kč bez DPH výměna sloupu v přízemí
strop 58000Kč bez DPH montáž prkeného překládaného záklopu stropu; nezahrnuje realizaci podlahy v podkroví!
podlahy - hoblování 5200Kč bez DPH ohoblování 155ti podlahových fošen ("na sráz")
obložení štítů 38000Kč bez DPH montáž dřevěného obložení štítů vč. parapetů v patře
řezivo terasa+štít 19500Kč bez DPH řezivo na terasu, zápraží a štít
dřevostavba terasy 28000Kč bez DPH dřevěná konstrukce terasy, zápraží se zábradlím - práce
schodnice    5000Kč bez DPH pro schody do patra, jinak výroba svépomocí
celkem 566307Kč bez položení OSB (střecha, podlaha), bez podlah, příček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okna, dveře

Veškeré výdaje spojené se zakázkovou výrobou oken a dveří. Okna jsou kastlová - celkem 10 standardních oken a jedno malé. K tomu jedny balkonové dvojdveře a vchodové dveře. K tomu nákup a montáž střešních oken.

položka cena poznámka
okna, obvodové dveře, balkonové dveře 211111Kč

vše na zakázku u truhláře

okna, dveře - montáž, doprava 7600Kč bez DPH dovoz, montáž všech oken a dveří
střešní okna 20567 Kč s DPH 15% Velux GGL C02, GGL M06 (55x78, 78x118cm) včetně příslušenství, montáže
ovčí vlna      7574Kč s DPH izolace kolem oken
celkem 246852 Kč  

 

 

Zdi

V této tabulce naleznete především výdaje spojené s montáží slaměných balíků do obvodových stěn a nanášení hliněných omítek. Tedy materiál a zejména práce.

položka cena poznámka
míchací metla 606Kč pro míchání hlíny
jíl     19373Kč s DPH 20% 4t jílu na omítky s dopravou
(1. várka)
jíl, rákos 23122Kš s DPH 21% 4t jílu, 100m2 rákosu s dopravou (2. várka)
jíl 5000Kč s DPH 1t s dopravou (3. várka)
jehla 288Kč jehla na dělení balíků
montáž slámy + jogurt + podlahové OSB + odpad zatím 124630Kč bez DPH

- montáž slámy do obvodových zdí, štítů a podlahy
- aplikace první vrstvy hliněných omítek z vnější a vnitřní strany domu
- montáž odpadů pod podlahou
- položení podlahové OSB

cca 4 až 5 lidi á 26 pracovních dní

provázky 100Kč při dělení balíků
příčky - dřevěný rošt    18833Kč bez DPH   montáž dřevěných roštů příček
nepálená cihla 4427Kč s DPH 2 palety cihel Picas pro akumulační příčku za kamny
písek    6170Kč s DPH 21% písek kopaný a betonářský (celkem 15t) do omítek. Z čehož 2800Kč doprava!
písek 1600Kč bez DPH další várka písku
jádrové omítky - práce 54600Kč bez DPH jádrové omítky v obvodových stěnách - vnitřní + příčky
finální omítka 9439Kč s DPH 21% 1t Picas Econom světlá, hladítko, obal, doprava
hliněné desky 23040Kč pro příčky v patře
finální omítky - práce 32600Kč bez DPH aplikace finálních omítek
tmel 185Kč s DPH zdící tmel na zaizolování spár mezi dřevem a hlínou v obvodové stěně
vápno bude vápno do vnějších omítek
spojovák 327Kč s DPH 21% spojovák pro příčky v patře
celkem (zatím) 304155Kč  

 

 

Střecha

Tato tabulka zachycuje výdaje spojené s realizací střechy (vyjma hrubé tesařiny - tedy montáži krovu - krokví atd). Takže směrem zevnitř ven: podbití krokví OSB, montáž slámy, hliněná omazávka, lepenkový papír, závětrná fólie, latě+kontralatě, krytina a klempířina. V této tabulce NEJSOU zahrnutá střešní okna.

položka cena poznámka
fólie 7730Kč s DPH závětrná fólie Jutadah Master 3 role po 75m2 + příslušenství
tesařina+sláma+hlína 72050Kč bez DPH

1) pokládání OSB desek spodního záklopu

2) instalace balíků a pomazání jílem
3) natažení papíru a střešní fólie
4) instalace kontralatí
5) položení záklopu přesahů střechy

Zrhuba 5 lidí po dobu 10ti pracovních dní.

pokrývání + klempířina 101567Kč s DPH 14%

položení střešních latí - práce + částečně materiál

položení krytiny - práce + materiál

okapy, oplechování komína, okapnička - práce + materiál

plachty 2530Kč s DPH 8x12m, 4x6m, 10x15m plachty na zakrytí střechy a stohu slámy v průběhu stavby
spojovák 270Kč s DPH vruty na OSB, ...další spojovák je součástí tesařiny+slámy+hlíny - viz. výše.
papír vlnitý 1694Kč s DPH 20% ochrana střešní fólie před hliněnou omazávkou na balících
rabicové pletivo 560Kč s DPH 20% pletivo pro přichycení slámy na hřebeni
celkem 186401 Kč bez střešních oken

 

 

Zajištění slámy

Slámu jsme si zajistili rok dopředu a nechali jí uskladnit. Zde uvádíme výdaje spojené s: náklady na slámu jakožto materiál, náklady na balíkování, náklady na různý transport (z pole na kraj pole + z kraje pole do skladu + ze skladu na stavbu) a na uskladnění. K tomu pochopitelně nějaká ta práce apod. Bohužel se z předchozího roku nedochovala přesná čísla, a tak uvádíme alespoň odhad - plus mínus pár tisíc. UPOZORŇUJEME: Uskladňovaný balík slámy dovážený nějakých 30km nakonec vyjde na 40-50Kč!!!

položka cena poznámka
balíkování 6600Kč bez DPH 6Kč/kus; celkem cca 1100ks
Placeno vlastníku lisu.
sláma - materiál ? cca 3000Kč s DPH Placeno družstvu za materiál.
doprava ? cca 20000 s DPH 1) dodávky z půjčovny pro svoz balíků na kraj pole
2) náklaďák pro převoz balíků z pole do skladu a ze skladu na stavbu
brigádníci ? cca 8000Kč bez DPH cca 75Kč/hod
K tomu kamarádi, kterým jsme neplatili.
plachta    1000Kč s DPH na dočasné zakrytí stohu na kraji pole
uskladnění ? cca 12000Kč s DPH uskladnění slámy v hale družstva na rok
celkem kolem 50000Kč Za cca 1100 balíků s uskladněním na rok a dopravou.
Cena je +/- 5 tisíc (přesná čísla jsem zapomněl)

 

 

Vytápění

Náklady na vytápění domu. Tedy na komín (stavěl jsem si sám, takže jen materiál) + kamna + nějaké drobné příslušenství.

položka cena poznámka
komín 14850Kč s DPH z Letovic. 7,5m
roxory cca 400Kč s DPH 6mm - 32m; 8mm - 8m
leipdlo 277Kč s DPH Mamut 25kg na lepení tvárnic
gumová palice 99Kč s DPH  
doprava komínu 1750Kč s DPH půjčení dodávky + nafta
upevnění ke krokvím 240Kč s DPH závitovky, vingl, podložky, matky M10
sporák 1200Kč bez DPH bazarový sporák na vytápění
oprava + zapojení sporáku 1700Kč materiál + práce (brigádník) na opravu a zapojení sporáku
revize komínu 1500Kč  
pec 140000Kč materiál a práce na postavení pece
výměník 3250Kč bez DPH teplovodní výměník do pece
ventilátor 3540Kč s DPH 21% krbový ventilátor pro rozvod teplého vzduchu do sousedních místností
regulátor otáček   1042Kč s DPH 21% pro ventilátor
celkem (zatím) 169848Kč  

 

Sítě

Náklady na zajištění rozvodů elektřiny a vody po domě. Vytápění bude centrální z kachlových kamen, takže žádné radiátory apod. Tabulka nezahrnuje náklady na odpad v domě a kanalizaci pod domem a kořenovou čistírnu odpadních vod.

položka cena poznámka
Elektroměrná skříň 7598Kč s DPH 15% elektroměrná skříň, jističe - materiál + montáž
elektromateriál 10927Kč s DPH cca 500m kabelů CYKY, krabice,...
sádra 189Kč s DPH sádrování kabelů do drážek
Bagrování    2400Kč bez DPH Výkop pro přípojku elektro a sloupky terasy a zápraží
bojler   7580Kč s DPH 21% Dražice OKCV-125 s třmeny
tlaková nádoba 2801Kč s DPH 21% Zilmet 50l, tlakový spínač
vodovodní baterie 4227Kč s DPH 21% vanová a umyvadlová baterie RAV Slezák
elektromateriál 6767Kč s DPH 21% zásuvky, vypínače, příslušenství, nůž na řezání kabelů, wago svorky, dráty, ..
přívodní kabel 2950Kč s DPH 21% 27m CYKY-J 4x10 na přívod do domu
vodoinstalační materiál 1464Kč s DPH 21% ventily, hadice, izolace ...
vodoinstalatér 20000Kč bez DPH práce, materiál (rozvody, zapojení výměníku, radiátoru)
elektrikář 5377Kč práce elektrikáře, komponenty v rozvodnici, revizní zpráva
celkem    

 

 

Vnitřní vybavení

Základní vybavení koupelny a kuchyňě

položka cena poznámka
vana    2238Kč s DPH vana s příslušenstvím
obezdění vany 1390Kč s DPH Ytongové tvárnice + lepidlo
WC 3228Kč s DPH záchod kombi s příslušenstvím
umyvadlo 1236Kč s DPH  
dřes s baterií 1557Kč s DPH  
sporák, trouba 7889Kč s DPH  
celkem zatím 17538Kč s DPH  

 

 

Kořenová čistírna odpadních vod

Kořenová čistírna sestává ze septiku, kořenového filtru a dočišťovacího jezírka. Pochopitelně nějaký ten trubní a další materiál okolo. Zde uvádíme náklady spojené s realizací KČOV.

položka cena poznámka
fólie 20220Kč s DPH 21% Kaučuková EPDM 9.15x10m
potrubí 1 2994Kč s DPH 21%  
septik 27688Kč s DPH 15% 4m3 BETAXO
obsyp septiku 3502Kč s DPH 21% 20t recyklátu s dopravou
bagr 1 5260Kč bez DPH 7,5h bagrování septiku a přívodního potrubí z domu
barg 2 5200Kč bez DPH 7h bagrování filtru a jezírka
písek 3575Kč s DPH 10t písku s dopravou na KF a jezírko a septik
potrubí 2 245Kč s DPH  
potrubí 3 3395Kč s DPH KF + jezírko + revizní šachta z KG-200
geotextilie 5354Kč s DPH 2 role geotextilie (tj. 200m2) o váze 300g/m2, spotřeba jen cca 150m2
práce 4770Kč bez DPH odborník na KČOV, brigádník na přesun štěrku
štěrk 9179Kč cca 26t štěrku pro kořenový filtr s dopravou
rostliny    1400Kč s DPH mokřadní rostliny do filtru - cca 40ks
celkem 92782Kč  

 

Sklep

Zde uvádíme náklady spojené s realizací sklepu o světlých rozměrech 2,3x2,8m stojícího ve svahu vedle domu.

položka cena poznámka
statik    600Kč bez DPH výpočet statika - zdi, strop, základy
potrubí 1440Kč s DPH 21% potrubí pro vsakovací dren
bagr 1 6600Kč bez DPH bagrování díry
materiál 31879Kč s DPH 21% zdivo, železo, cement, strop Heluz, nopová fólie, písek, gumoasfalt, OSB desky na ochranu nopovky při zasypávání, chránička kopoflex pro vzduchotechniku apod.
práce 2240Kč bez DPH brigádník
bagr 2 4200Kč bez DPH zasypání a terénní úpravy
dveře 650Kč s DPH 21% futra,
celkem zatím 45215Kč  

 

 

Ostatní

Další blíže nezařazený materiál a služby.

položka cena poznámka
úhlová bruska, sluchátka 2951Kč s DPH zejména na řezání komínových tvárnic
míchadlo Hitachi 3490Kč s DPH zejména na míchání omítek
sponkovačka + spony 1358Kč s DPH na střešní fólii, rákosové rohože apod
lajnovací ňůra 125Kč s DPH tzv. brnkačka
mafl Narex + kotouč 4325Kč s DPH na řezání dřeva a OSB
cement    1103Kč s DPH na obezdění průchodu odpadu a vody od studny, pilíře terasy, zápraží apod
roxory 765Kč s DPH 72m na pilíře terasy, zápraží a k septiku
ztracené bednění 2603Kč s DPH 90ks tvárnic na pilíře terasy, zápraží
úklidové práce 1850Kč bez DPH brigádník
hoblice   4200Kč bez DPH bazarová truhlářská hoblice
doprava 2100Kč s DPH doprava materiálu náklaďákem, skládání rukou a palety
kleště odizolovávací 249Kč s DPH na elektroinstalaci
míchačka 10110Kč s DPH Míchačka Atika 145l včetně dopravy
chemická kotva 241Kč s DPH pro zápraží a terasu
zednické náčiní cca 720Kč s DPH pro nanášení omítek, zdění aj.
aku šroubovačka 2499Kč s DPH  
prodlužováky 548Kč s DPH  
elektromateriál 250Kč s DPH drobný elektromateriál
ventilátor 1190Kč s DPH podlahový ventilátor pro vysoušení omítek
diamantové kotouče 590Kč s DPH  
zednická síta 485Kč s DPH  
barvy 2112Kč s DPH Luxol - štíty, zápraží, ...
hasičák 1200Kč bez DPH  
detektor kouře 760Kč s DPH 21% 2ks detektorů Jablotron
hromosvod 17400Kč bez DPH práce, materiál, projekt, revize
celkem (zatím) 63325 Kč