KRAJINA VŮKOL

 

Husle se nalézají na okraji krásného přírodního   parku Svratecká hornatina. Jde o lokalitu v okolí řeky Svratky rozkládající se zhruba mezi Tišnovem a Jimramovem. Park přímo navazuje na Vysočinu a Žďárské vrchy. Z přiložené mapky je patrné, že jde o krajinu značně zvrásněnou a kopcovitou. Krajina je pro svůj terén a vyšší nadmořskou výšku méně využívána pro intenzivní zemědělskou produkci. Proto se zde setkáte převážně s loukami a pastvinami. Viz. několik následujících fotografií.

 

Za Huslemi na modré turistické stezce
Za Huslemi na modré turistické stezce
Pampeliškové moře na pastvinách z jara
Hospodářství místního ekozemědělce

 

Z živočichů se zde můžete setkat se: slepýšem, ... Viz. fotky níže.

 

 
 
 
 
 
 
 

NA STRÁNCE SE PRACUJE